KARANG TARUNA

SUSUNAN PENGURUS KARANG  TARUNA DESA LOWA – KECAMATAN  COMAL PERIODE 2019-2021

 

NO

JABATAN DALAM KEPENGURUSAN

NAMA

KET

1 Pelindung Makmuri  
2 Penasehat Mu’amar  
3 Ketua Nopi Yulianti  
4 Wakil Ketua Irwan  
5 Sekertaris I Herlina Puspita Sari  
6 Sekertaris II Dewi Nurul Aeni  
7 Bendahara Fenny Yuli Purwanti  
8 Seksi Organisasi 1. Slamet Abdurahman  
    2. Mahfudz Sam Fadila  
    3. Windy Wur Handayani  
9 Seksi Pendidikan dan Organisasi 1. Saor Handoko  
    2. Abdul Ghofur  
    3. Lutfi Ahmad Rifa’in  
10 Seksi Kreativitas 1. Rasyil Lisan sidqi  
    2. Wahyu Sri Kuncara  
    3. Listyo Khaerun  
11 Seksi Ekonomi Produktif 1. Tunas  
    2. Adi Setiawan  
    3. Galang Kriyasa  
12 Seksi Sosial dan Keagamaan 1. Abdul Rozak  
    2. Elok Syuaib Noor  
    3. M. Farid Aiman  
13 Seksi Hubungan Masyarakat 1. Ahmad Saichu  
    2. Joko Prayitno  
    3. Dirga Arsip Prayoga